3 de juny de 2009

Ajudes per a biblioteques de la Xarxa i municipals

Ja s'ha publicat la convocatòria d'enguany d'ajudes del Consell d'Eivissa per a biblioteques públiques de l'illa d'Eivissa, amb tres modalitats:
  1. Biblioteques de la Xarxa del Consell Insular d'Eivissa.
  2. Biblioteques municipals.
  3. Biblioteques de nova creació

Podeu trobar el text de la convocatòria al BOIB de 02/06/2009 i el termini per presentar sol·licituds és de DEU dies naturals a partir del següent dia a la publicació de les bases al BOIB.

Nota: vaig oblidar-me una de les modalitats de les ajudes. Ja ha esta afegida en tercer lloc.