15 d’octubre de 2009

Comissió Tècnica Insular de Biblioteques d'Eivissa

Segons diu la Llei 19/2006 del sistema bibliotecari de les Illes Balears, s'han de constituïr a cada illa les Comissions Tècniques Insulars de Biblioteques.
Uns tres anys deprés sembla que finalment la comissió d'Eivissa veurà la llum, data que no està gens malament si tenim en compte que el termini que preveia la llei era de sis mesos des de la seva aprovació...
Pot servir de consol el fet que la Comissió Tècnica Insular de Menorca es va constituir en juny de 2008 i ara mateix no sabem en quin estat es troba el seu reglament ni si es reuneix alguna vegada.
Quant a la de Mallorca també es va aprovar la seva creació a mitjans de l'any passat, però no ha estat fins setembre de 2009 quan s'ha fet la sessió constitutiva.
De Formentera no en tenim notícies per ara.
A Eivissa encara falta acabar el reglament però és previsible que quan es crei la comissió, cosa que es pretén fer abans que acabi l'any, aquest estigui ja redactat o molt avançat.
A la reunió convocada al Consell d'Eivissa per tractar aquesta qüestió amb els ajuntaments hi assistiren representants de tots els consistoris: algunes regidores, personal tècnic de les biblioteques municipals, un tècnic del Consell i el Conseller Marià Torres. Només de l'Ajuntament de Sant Antoni no hi va assistir ningú.
Esperem que en pròximes convocatòries tothom s'arromangui i faci la feina que li pertoca per les biblioteques d'Eivissa. Ho necessiten. I a més es fa tard i vol ploure.