12 de novembre de 2010

Ho han tornat a fer

A l'Ajuntament de Sant Antoni convoquen de nou les bases de la plaça de Normalitzador/a lingüístic/a i Arxiver/a. Així, totes en una.
Ja vaig dir la primera vegada a nivell particular que no m'agradava gens, i també ho varen dir des d'ABADIB que aquesta no és manera. I no han variat gens en la seva posició.
Les bases exigeixen estar en possessió del Grau/Llicenciatura de Filologia Catalana i experiència demostrable d'al menys un any en l'àmbit de l'Arxivística (arxius, biblioteques, etc.).
Experiència demostrable en què? De becari? Llevant la pols als lligalls i/o llibres? Aferrant teixells? I la formació no és necessària?
No m'estenc més perquè ja en vaig parlar fa temps en aquest mateix bloc, però les coses no es fan així.